2020-08-12

Blom eller Blockljusring, från Spegels