2020-10-31

Blom eller Blockljusring, från Spegels