2020-01-20

Blom eller Blockljusring, från Spegels