2019-07-23

Stumpljusstake i svart smide från Nääsgränsgården