2020-08-05

Stumpljusstake i svart smide från Nääsgränsgården