2019-04-24

Tavla, svart med blommotiv, från Skyrup