2018-04-19

Tavla, svart med blommotiv, från Skyrup