2019-02-23

Blommig gardin med rosmönster, från Jacobsdahls