2018-12-16

Blommig gardin med rosmönster, från Jacobsdahls