2019-04-24

Blommig gardin med rosmönster, från Jacobsdahls