2018-10-20

Blommig gardin med rosmönster, från Jacobsdahls