2018-08-19

Blommig gardin med rosmönster, från Jacobsdahls