2018-04-21

Blommig gardin med rosmönster, från Jacobsdahls